×

Úplné znění zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) zde.

 

Záruční doba a životnost zboží
Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, tato doba se počítá od okamžiku dodání zboží.
Prosím, nezaměňuj záruční dobu a dobu životnosti! Životnost zboží znamená něco jiného, životnost Ti nikdo zaručit nemůže. Její délka závisí na tom, jakým způsobem a jak často výrobek používáš. Doba životnosti tedy může být i kratší, než je záruka. 


Jak postupovat při reklamaci?
Jestliže chceš zakoupený produkt reklamovat, držte se následujících instrukcí:
- Vždy si uschovej doklad o nákupu (účtenku nebo fakturu), kterým v případě reklamace potvrdíš, že byl produkt zakoupen na eshopu elninoshop.cz.
- Zboží reklamuj nejpozději do 2 let od jeho dodání (zákonná záruční doba).
- Poškozený produkt nadále nepoužívej, ihned ho reklamuj. Vada se může rozšířit a úplně znehodnotit zboží, na reklamaci pak nebude brán zřetel.
- Reklamované zboží musí být kompletní, naprosto čisté a suché.
V případě, že reklamovaný produkt vrátíš poštou, přilož kopii dokladu o zaplacení a stručně na ni popiš vadu výrobku. Pokud lze poškození opravit, máš nárok na bezplatný kompletní servis. Zákonná lhůta na opravu produktu je 30 dnů od odeslání reklamovaného zboží.
Reklamace zasílejte poštou na adresu:
EL NIŇO SHOP
Palackého náměstí 2
Praha 2

V případě jakýchkoli dotazů ohledně podmínek reklamace nebo průběhu reklamace piš na email: obchod@elninoshop.cz nebo volejte na číslo +420 602 135 760.

 

Reklamační řád
Snažíme se poskytnout zákazníkům kvalitní služby a dobrou kvalitu všech výrobků. Pokud se zákazník domnívá, že má právo zakoupené zboží reklamovat, nechť se drží níže popsaného reklamačního řádu. Ten určuje způsob komunikace mezi zákazníkem a firmou, jestliže se zákazník rozhodne využít reklamace.

Předcházení vzniku vady
- První krok před koupí produktu je promyslet si, jaký výrobek je pro mé potřeby vhodný a jestli bude splňovat nároky, které na něj budou kladeny. 
- Než produkt začnu používat, musím si přečíst etiketu, popřípadě návod, kde je popsáno složení výrobku a doporučený postup jeho čištění a udržování.
- Jestliže chci, aby produkt dlouho vydržel funkční, musím se o něj správně starat a neklást na něj nepřiměřené nároky.


Obecné znění záručních podmínek
Zákazník nespokojený se zakoupeným produktem nesmí svým jednáním porušovat níže uvedený reklamační řád. Každý zákazník má právo na prostudování reklamačního řádu, prodejce mu toto právo nesmí upírat. Reklamační řád musí být umístěn na internetových stránkách prodejny nebo v kamenném obchodě. Reklamační řád je součástí každé kupní smlouvy.
Jestliže zákazník zaregistruje na právě zakoupeném zboží vadu, má právo výrobek u prodejce ihned reklamovat. Jako vadné se zboží neuznává v těchto případech:
- Jestliže vada či opotřebení vzniklo v důsledku každodenního používání a jestliže míra opotřebení odpovídá hodnotě zboží.
- Jestliže zboží nebylo udržováno nebo jestliže byla údržba provedena nesprávným způsobem.
- Když byla vada způsobena nevhodným používáním, mechanickým poškozením či špatným skladováním.
- Když se jedná o vadu, kvůli které byl produkt zlevněn.
- Je-li reklamované zboží zcela opotřebováno vzhledem k míře své užitné hodnoty.


Uplatnění reklamace
- Vždy si schovávejte doklad o nákupu (účtenku nebo fakturu), kterým v případě reklamace potvrdíte, že byl produkt zakoupen u firmy Extreme Distribution, s.r.o.
- Poškozený produkt nadále nepoužívejte, ihned ho reklamujte. Vada se může rozšířit a úplně znehodnotit zboží, na reklamaci pak nebude brán zřetel.
- Výrobek můžete reklamovat jen v obchodě, kde byl zakoupen. Jestliže byl produkt objednán přes internet, pošlete ho prodejci na danou adresu.


Záruční doba
Záruční doba trvá přesně od okamžiku, kdy bylo zákazníkovi předáno zakoupené zboží. Trvá 2 roky, výjimku však tvoří použité zboží, které může mít záruční dobu zkrácenou až na 1 rok. Pokud je uplatněna reklamace a výrobek je vyměněn za nový, záruční doba trvá opět v plném rozsahu 2 roky. Po celou tuto dobu má zákazník nárok reklamovat vadné zboží!


Vyřízení reklamace
Právo na bezplatný servis ztrácí kupující ve chvíli, kdy neoprávněně pověřil třetí osobu k opravě poškozeného produktu.
Jestliže je reklamace oprávněná, má prodejce povinnost předat zákazníkovi stvrzenku o reklamaci (s časem a místem reklamování zboží a s termínem dodání nového či opraveného výrobku). Zákazník smí na vyřízení reklamace čekat déle než 30 dnů pouze ve výjimečných případech a po osobní domluvě s prodejcem.
Jestliže zákazník nepřevezme opravený či nový výrobek do půl roku ode dne vyřízení reklamace, má prodejce nárok na likvidaci tohoto výrobku. 


Rozpor s kupní smlouvou
Výrobek v okamžiku předání do rukou kupujícího musí odpovídat kupní smlouvě, v opačném případě má prodejce povinnost zdarma opravit tento výrobek tak, aby byl v souladu s kupní smlouvou. Výrobek musí být buď bezplatně opraven, nebo nahrazen za nový. Pokud není výrobce schopný toto zaručit, má zákazník právo na slevu nebo úplné odstoupení od smlouvy. Ovšem jestliže sám zákazník zavinil poškození výrobku nebo o nesouladu s kupní smlouvou věděl již před pořízením výrobku, veškeré výše uvedené nároky ztrácí.


Vady odstranitelné x neodstranitelné
Jestliže není výrazně ovlivněna kvalita, vzhled či funkčnost zboží a jestliže je možné vykonat opravu v zákonem dané lhůtě, jedná se o výrobek s odstranitelnou vadou. Zákazník má v tomto případě nárok na servis zdarma a rychle. Odstranitelná vada spadá do kategorie neodstranitelných vad v případě, že byl výrobek již více než dvakrát reklamován a ta samá vada se objevila i po třetí.
Jestliže je běžné používání výrobku doprovázeno zásadními komplikacemi, jedná se o neodstranitelnou vadu. Zákazník má nárok na výměnu produktu, popřípadě na zrušení kupní smlouvy. Jestliže je výrobek neodstranitelně poškozen, ale tato vada nebrání v jeho běžném užití, má zákazník nárok na slevu.
O rozsahu poškození rozhoduje vždy jen prodejce!
 

Řešení sporů
Jestliže podáte reklamaci a prodejce ji shledá neoprávněnou, máte nárok na vyjádření soudního znalce, který sepíše posudek. Vzniklý spor řeší příslušný soud v případě, že se posudek soudního znalce liší od tvrzení prodejce a ten stále nehodlá reklamaci uznat.


Výměna a vrácení zboží
E-shop www.elninoshop.cz dává nárok na vrácení či výměnu výrobku bez vysvětlení, když splníš následující podmínky:
- Učiníš tak do dvou týdnů od dodání výrobku.
- Výrobek není poškozený ani použitý.

- Vrácení zboží na adresu:

EL NIŇO SHOP
Palackého náměstí 2
Praha 2
Naše propagační materiály jako letáky, časopisy aj. nám se zbožím nevracejte.


Jak postupovat při výměně zboží?
Celkem běžně se stává, že zákazníkovi dodané zboží nesedne. V případě, že nakupuješ přes internet, není problém zboží do 14 dnů od převzetí vyměnit. Jestliže chceš výrobek vyměnit za jiný, drž se následujícího postupu:
- Na kopii dokladu o nákupu napiš, za co chceš výrobek vyměnit (značka, velikost, barva, model).
- Kopii dokladu přilož ke zboží, které chceš vyměnit a odešli na adresu:

EL NIŇO SHOP
Palackého náměstí 2
Praha 2

- Čekej na nový výrobek.

- Vyměněné zboží bude zasláno zdarma společností Geis. Pokud chceš zaslat zboží jinou přepravní společností (Pošta, Zásilkovna apod.) uveď toto na kopii dokladu. V případě volby jiné společnosti bude účtováno dopravné v částce 99 Kč za zásilku (u služby "kurýr po Praze" 139 Kč).

Záruka se nevztahuje na:

Bežné opotřebení (například prodření materiálu kalhot mezi nohama, ošlapání podrážek, vyšisování barvy používáním výrobku, vyšisování sluncem, ušpinění). 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím výrobku.

Záruka se nevztahuje na úmysné ani neúmyslné poškození výrobku - např. proříznutí, poškrábání, obarvení, odbarvení, roztržení, propálení, poleptání kyselinou nebo žiravinou /třeba Savo nebo jiný odbarvovací, čistící prostředek/, proříznutí podrážky, prodření stélky na patě způsobené většinou nesprávným výběrem typu či velikosti obuvi atd...

Záruka se také nevztahuje na vady způsobené zanedbáním doporučené údržby, nebo jejím špatným provedením. Na každém výrobku je již z výroby bílý štítek na kterém jsou uvedeny mezinárodními piktogramy způsoby doporučené údržby výrobku. Při jejich nedodržení může dojít také k poškození na které se záruka nevztahuje.

Doporučená údržba výrobků:

  • Textil prát na 40st. pokud není na originálním štítku uvedeno jinak
  • Nebělit, nečistit chemicky pokud to není na originálním štítku doporučeno 
  • Barevný textil prát odděleně, v kvalitních pracích prostředcích na barevný, nebo černý textil - prodloužíte tím barevnost výrobků
  • Kalhoty je nutné prát naruby!!!, se zapnutým zipem, vyvarujete se tak poškození při praní a ždímání - vznikají tím na materálu světlejší odřené pruhy. Denim v úpravě  “rigid” nebo “rinsed” většinou při prvních praních barví, je proto nutné tyto kalhoty prát odděleně! Tmavý denim může bajímečně obarvit i světlou obuv které s e lícovou stranou dotýká (obzvlášt k tomu může dojít ve vlhkých, deštivých podmínkách)
  • Textil neprat v příliš naplněné pračce aby měl volný pohyb. Pokud je pračka přeplněna, můžou se výrobky poškodit dlouhodobým třením třeba o dveře či těsnění pračky. Volný pohyb je také důležitý pro to, aby se prací prostředek řádně a rovnoměrně rozpustil a neulpíval po celou dobu praní v záhybech látky, mohl by jí během praní vybělit.
  • Všechny výrobky žehlit naruby, vyhýbat se potisku či výšivce
  • Obuv často měňte a dbejte na to, aby stačila mezi používáním vyschnout
  • Velikost obuvi volíme takovou, aby byla noha v botě pevně fixovaná a nedocházelo k prodření výstelky na patě a neůměrnému zatížení obuvi a následnému poškození
  • Nevhodně zvolený druh, barva či velikost  nemohou být důvodem k reklamaci

Dbejte na dodržování obrázkových symbolů doporučené údržby vyobrazených na každém výrobku !!! Zabráníte tím poškození výrobku nesprávou údržnou a prodloužíte jeho trvanlivost


Jak postupovat při vrácení zboží?
Může se stát, že kupující dodané zboží nechce a rozhodne se nevyužít možnosti bezplatné výměny zboží. V tomto případě máš jako zákazník možnost zboží vrátit, drž se následujícího postupu:
- Na kopii dokladu o nákupu uveď své číslo účtu.
- Odešli výrobek (prostřednictvím České pošty nebo PPL) včetně kopie dokladu na adresu:
 EL NIŇO SHOP
Palackého náměstí 2
Praha 2

- Čekej na vrácené peníze.
- Nikdy k nám, prosím, neposílej zboží na dobírku!

-POZOR: Při vracení peněz na zahraniční účet bude odečten bankovní poplatek za platby do zahraničí!

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR):

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Tato stránka využívá cookies pro zvýšení komfortu vašeho nakupování. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Více o cookies naleznete zde.
Rozumím